Decyzja o usunięciu pomnikowego orzecha szarego z Parku w Zamościu podjęta na sesji Rady Miejskiej

Silne podmuchy wiatru spowodowały upadek jednego z wiekowych i imponujących drzew rosnących w zamojskim Parku Miejskim. Nie tylko samo drzewo uległo zniszczeniu, ale również łamane były gałęzie pobliskich drzew. Sytuacja ta doprowadziła do zablokowania jednej z alejek parkowych. Jednakże, aby przystąpić do usunięcia upadłego giganta, konieczne było podjęcie odpowiedniej uchwały przez Radę Miejską. Wszystko dlatego, że to drzewo jest uznane za pomnik przyrody.

W tekście uchwały czytamy: „Celem niniejszej uchwały jest zdjęcie ochrony pomnikowej z jednej sztuki drzewa z gatunku orzech szary. Stan drzewa wskazywał na jego stopniowe zamieranie”. Uchwała ta będzie przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Zamościu.

Dokument zawiera także informacje o postępującej destrukcji drewna, które zagrożone zostało przez zgniliznę i odwarstwienie kory. Dodatkowo, liczne ubytki i wypróchnienia w dolnej części pnia zakłócały jego stabilność i zmniejszały wytrzymałość szeroko rozgałęzionej korony drzewa. Infekcja grzybem patogennym oraz półpasożytem – krzewinką jemioły pospolitej, jeszcze bardziej pogorszyła stan zdrowotny drzewa.

Orzech szary, zniszczony i złamany około 70 cm nad ziemią, prawdopodobnie traci możliwość „przywrócenia wartości przyrodniczych”. Dlatego też koniecznym staje się usunięcie upadłego drzewa i uporządkowanie terenu. Po przeprowadzeniu tych prac, alejką ponownie będzie można spacerować bez żadnych przeszkód. Mimo to, w okolicy parkowego stawu wciąż będą widoczne inne monumentalne drzewa, w tym trzy pomnikowe orzechy szare.

Czy jednak usunięcie drzewa nastąpi w najbliższym czasie? Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez radnych z Zamościa na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 29 stycznia.