Dzielnicowi z Zamościa edukują najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa

Na terenie Zamościa, lokalni dzielnicowi podejmują inicjatywę, spotykając się z przedszkolakami. Celem tych spotkań jest przekazanie najmłodszym mieszkańcom miasta istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa na drodze oraz świadomego unikania potencjalnych zagrożeń.

Dzielnicowi reprezentujący zamojską Komendę są głęboko świadomi, że należy kłaść podwaliny edukacji na temat bezpieczeństwa już od najwcześniejszych lat. Dlatego właśnie docierają do dzieci już na etapie przedszkola, gdzie przekazują im cenne wskazówki dotyczące bezpiecznego poruszania się.

Podczas tych rozmów, omawiają najistotniejsze zasady bezpiecznego poruszania się – zarówno podczas pobytu w samym przedszkolu, jak i na drodze do niego oraz powrotu do domu. Uczyć dzieci jak prawidłowo korzystać z przejść dla pieszych oraz jak bezpiecznie zachowywać się na poboczu drogi.

Co więcej, uświadamiają maluchy o kluczowej roli elementów odblaskowych po zapadnięciu zmroku. Przekonują, że dzięki tym elementom, piesi i rowerzyści stają się lepiej widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego.