Nowa inicjatywa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością

Zamojskie Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie podaje do wiadomości publicznej, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dał początek nowemu projektowi. Powstała wypożyczalnia sprzętu, której celem jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im korzystanie z różnorodnego asortymentu sprzętów.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pełni rolę realizatora tego programu, dążąc do ułatwienia codziennego życia i poprawy komfortu osób z niepełnosprawnościami. Inicjatywa ta ma na celu zapewnić lepszy dostęp do niezbędnych narzędzi i urządzeń, które mogą znacząco poprawić jakość życia tych osób.

Proces ubiegania się o możliwość wypożyczenia sprzętu został ułatwiony dzięki platformie elektronicznej SOW (System Obsługi Wsparcia). Ta nowoczesna platforma pozwala osobom z niepełnosprawnościami składać wnioski o wypożyczenie sprzętu, bez konieczności osobistego stawiania się w placówce.