Okiem wiary: Bierzmowanie przeprowadzone przez biskupa zamojsko-lubaczowskiego

W kaplicy jednego z zakładów karnych w Zamościu została niedawno zorganizowana uroczystość bierzmowania. W tym sakramentalnym wydarzeniu uczestniczyło osiem osób odbywających karę pozbawienia wolności. Jednakże, obecność wiernych na tej ceremonii była znacznie większa. Oprócz osób skazanych, swoją obecność zaznaczyli również ich najbliżsi, funkcjonariusze więzienni oraz zarządzający Zakładem Karnym.

Proces przygotowań do otrzymania tego sakramentu trwał kilka miesięcy i był prowadzony pod okiem ks. Tomasza Źwiernika, kapelana zakładu karnego. Parę dni temu odbyła się wspomniana uroczystość, której przewodniczył biskup Marian Rojek. To właśnie z jego rąk osadzeni odebrali sakrament bierzmowania, uczestnicząc w ceremonii zgromadzeniowej liczącej około 50 osób.

Kulminacyjnym punktem spotkania było wręczenie prezentu biskupowi Marianowi Rojek – obrazu namalowanego przez jednego ze skazanych wykonujących karę w zakładzie karnym w Zamościu. Dar ten na pewno zrobił wrażenie na ordynariuszu diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Bierzmowanie, które jest jednym z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest często postrzegane jako dopełnienie obrzędu chrztu. To wydarzenie niewątpliwie stanowiło dla tych osób ważny moment duchowy i osobisty.