Stanowisko Dyrektora Wydziału Oświaty w Zamościu nadal bez obsady

Nieznane są zasoby człowieka, który zasiądzie w fotelu dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość. Mimo przeprowadzenia konkursu, decyzja o obsadzeniu stanowiska nie została jeszcze podjęta.

Dla przypomnienia, sytuacja, w której stanowisko dyrektora pozostaje wolne, pojawiła się we wrześniu, kiedy dotychczasowa dyrektor Wydziału Oświaty, Agnieszka Kowal, podjęła nową rolę jako dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. W tym czasie, obowiązki dyrektora przejął Jerzy Michalski, pełniący wcześniej rolę wicedyrektora wydziału.

Konkurs na nowego dyrektora został ogłoszony i przeprowadzony, jednak wyniki nie zostały jeszcze podane do wiadomości publicznej. W komunikacie opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość w ostatni piątek ujawniono powód braku rozstrzygnięcia – kandydat nie sprostał oczekiwaniom pracodawcy odnośnie przygotowania merytorycznego wymaganego do skutecznego wykonywania obowiązków.