W Zamościu prowadzone są kontrole techniczne autokarów wycieczkowych

Przed podróżą, autobusy wycieczkowe są poddawane kontroli przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Wnioski o przeprowadzenie kontroli mogą być składane przez organizatorów wyjazdu, jak również rodziców czy opiekunów dzieci jadących na wycieczkę. W ramach kontroli, policjanci dokonują oceny stanu technicznego autokaru, badają trzeźwość kierowcy oraz sprawdzają jego kwalifikacje do kierowania pojazdem. Aby zgłosić chęć przeprowadzenia kontroli, można skontaktować się telefonicznie z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Zamościu pod numerem 47 81 514 17 lub bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego pod numerem 47 81 512 31.

Rozpoczęcie sezonu szkolnych wycieczek to czas, kiedy szczególnie dbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Istotne jest, aby podróż odbywała się komfortowo i bezpiecznie, a pojazd był w pełni sprawny technicznie. Dodatkowo niezwykle ważne jest, aby kierowca pojazdu posiadał odpowiednie uprawnienia i był w pełni trzeźwy.

Zachęcamy do zgłaszania kontroli technicznej autokarów przed rozpoczęciem wycieczki. Kontrolę może zainicjować każdy – nie tylko organizator wyjazdu, ale również rodzic lub opiekun. Proces zgłaszania kontroli jest możliwy w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu Wydziału Ruchu Drogowego: 47 81 512 31. W dni wolne od pracy oraz święta, zgłoszenia przyjmuje dyżurny jednostki pod numerem 47 81 514 17.

W Zamościu miejsce kontroli autokarów to parking przy Urzędzie Gminy Zamość, zlokalizowany przy ulicy Peowiaków – naprzeciwko węzła komunikacyjnego o nazwie „Zamość Starówka”.

Zalecamy zawiadamianie funkcjonariuszy o planowanym wyjeździe na kilka dni przed jego rozpoczęciem. Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko ewentualnego oczekiwania na przeprowadzenie kontroli, wynikającego z obowiązków służbowych policjantów.