Zakończona seria spotkań dotyczących planowanej obwodnicy Zamościa

Właśnie zakończyła się seria rozmów dotyczących planowanej trasy obwodnicy w Zamościu. W procesie konsultacji społecznych, zgłoszono aż 200 różnego rodzaju uwag i propozycji zmian do trzech przedstawionych scenariuszy przebiegu tej kluczowej dla miasta drogi.

Początek przewidzianej obwodnicy Zamościa znajdować się będzie w miejscowości Michalów, skąd nastąpi złączenie z planowaną obwodnicą Szczebrzeszyna.

– Projekt nadal jest w toku. Bierzemy pod uwagę trzy możliwe trasy o długościach od 18,8 km do 19,4 km. Każda z nich unika zabudowań na terenie Michalowa oraz poligonu wojskowego położonego nieopodal Sitańca – wyjaśnia Mirosław Czech, pełniący funkcję dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie. – W każdym z tych wariantów, ze względu na gęstą zabudowę w okolicy, droga zbliża się do pojedynczych budynków mieszkalnych, między innymi w Białobrzegach, Bortatyczach czy Wysokim – dodaje.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła dwa etapy działań informacyjnych. W ramach tych działań, drogowcy trzykrotnie spotkali się z mieszkańcami, prezentując im potencjalne warianty przebiegu planowanej drogi. – Odebraliśmy około 200 propozycji oraz uwag od mieszkańców i samorządów – mówi dyrektor Czech. Uwagi do projektu zgłosili również przedstawiciele wojska, które korzysta z poligonu w Sitańcu.