Obrady Rady Miejskiej w Zamościu – decyzje o kluczowym znaczeniu finansowym dla parafii Zmartwychwstania Pańskiego i Tomasza Apostoła

Na pewno będą to obrady o wielkim znaczeniu, które zapewne potrwają długo. Radni miejski z Zamościa podejmą decyzję odnośnie przekazania sumy 3,5 mln zł do parafii (katedralnej) pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego i Tomasza Apostoła, która znajduje się na terenie miasta. Decyzja ta zapadnie podczas sesji miejscowej Rady Miejskiej, która ma się odbyć 27 listopada. Na liście punktów do omówienia znajdują się też inne ważne sprawy.

Kwestia dotacji wiąże się z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków. Magistrat w Zamościu uzyskał środki na remont lokalnego cmentarza parafialnego. Prace renowacyjne zostaną powierzone parafii katedralnej. Nie brakuje prac do wykonania. Wśród planowanych działań znajduje się przebudowa ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ulicy Peowiaków. Bariera, wykonana z cegły i mająca znaczną długość, od dawna jest w złym stanie. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele.