Bursa nr.2 upamiętniła żołnierzy

17 września 1939 roku doszło do sowieckiej agresji na nasz kraj. 80 lat później pamięć o tych wydarzeniach uczciła młodzież mieszkająca na co dzień w bursie międzyszkolnej nr 2 w Zamościu.

Młodzież upamiętniła poległych

Agresja Sowietów na nasz kraj była ostatecznym ciosem który doprowadził do upadku drugiej RP. Teraz uczniowie różnych szkół z Zamościa i okolic upamiętnili dzień pierwotnego ataku składając kwiaty i zapalając znicze ku pamięci obrońców ojczyzny. Wspomnieniami objęto także osoby, które zostały zgładzone w Katyniu.

Celem wydarzenia było przypomnienie uczniom tragedii tamtych dnii. Polacy zostali wówczas zdradzeni przez wszystkich sojuszników, jakich w tamtych czasach mieli, i postawieni przed straszliwym wyborem: bronić kraju przez przeważającymi siłami nieprzyjaciela, czy skazać się na bezcelową tułaczkę po Europie, Pamięć o tych dniach nie powinna zostać zapomniana, dlatego też władze bursy postanowiły zorganizować obchody upamiętniające.

Dodatkowo, w Centrum Multimedialno-Bilbliotecznym bursy można było przyjrzeć się kolekcji zdjęć upamiętniających tragedię zwykłych mieszkańców Zamościa żyjących w tamtym okresie.