Koniec modernizacji ścieżki pieszo-rowerowej w Zamościu

W Zamościu zakończono prace remontowe na obszarach rekreacyjnych, dokładniej na ciągu pieszo-rowerowym rozciągającym się od ulicy Okrzei do Sadowej. Wykonano wymianę nawierzchni, zamieniając kostkę brukową na bitumiczną.

Zespół prasowy magistratu w Zamościu udzielił informacji na temat przeprowadzonych prac. „Zadanie polegało na modernizacji ścieżki dla pieszych i rowerzystów poprzez wymianę betonowej kostki brukowej na nawierzchnię bitumiczną. Dodatkowo przeprowadzono prace renowacyjne, które dotyczyły utwardzenia powierzchni pod ławkami.” – przekazał zespół prasowy.

Wykonawcą prac była firma Zakład Budowlano Transportowy „Drogmost”, a koszt całego przedsięwzięcia wynosił niemal 247 tys. zł. 19 października oficjalnie zakończono modernizację, a ścieżka pieszo-rowerowa jest już dostępna do użytku.