Lublin

Lublin ma problemy z opłatami za śmieci

Lublin ma problemy z opłatami za śmieci, które są coraz wyższe. Do tego sytuacja staje się naprawdę podbramkowa dla rodzin wielodzietnych ze względu na nowy system opłat. Otóż obecnie wygląda to tak, że opłatę nalicza się od każdej osoby w gospodarstwie.  W takim razie osoby sześcioosobowe mogą zapłacić miesięcznie nawet i 150 zł (jak nie więcej).

Wszyscy wiemy, jak trudna jest sytuacja finansowa rodzin wielodzietnych. Nakładanie na te rodziny dodatkowych opłat to potężny cios, który mogą bardzo źle przyjąć. Czy jest jeszcze jakaś nadzieja na wycofanie tych przepisów?

Lublin walczy z wysokimi opłatami

Niestety nie można zmienić tego systemu, ale są sposoby na wprowadzenie pewnych ulg. Taki sposób zaproponował Krzysztof Żuk, obecny prezydent Lublina. Zgodnie z jego sugestiami, można wprowadzić specjalne ulgi dla rodzin, gdzie jest więcej niż pięć osób. W takiej sytuacji nie byłoby naliczenia opłat za szóstą osobę w rodzinie. Propozycja ta będzie omawiana na najbliższej sesji Rady Miasta.

Jeśli radni się zgodzą, to wtedy będzie można takie zmiany przeprowadzić. Trudno jednak przewidzieć, jak się potoczy sytuacja. Zauważmy, że takie zmiany to i tak niewiele, gdyż cztero- albo pięcioosobowe rodziny wcale nie mają łatwiej. Dla nich taka zmiana nie zrobi większej różnicy. Zresztą te większe rodziny, gdzie jest 6 czy nawet 7 osób też przecież wciąż będą musiały ponosić duże opłaty. Różnica kilku złotych może być za mała, żeby poprawić warunki życia tych osób. Co na to prezydent?

– W związku z dyskusją jaka pojawiła się w przestrzeni publicznej odnośnie propozycji zmiany zasad naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poleciłem przeprowadzenie ponownej analizy dotyczącej sytuacji dużych rodzin w tym zakresie. Na podstawie danych, które otrzymaliśmy od Związku Dużych Rodzin i po odbytych konsultacjach, zaproponujemy Radzie Miasta wprowadzenie częściowego zwolnienia z opłat dla rodzin sześcioosobowych i większych – przedstawił swoje stanowisko prezydent Lublina, Krzysztof Żuk

Problemy rodzin wielodzietnych

Problemy rodzin wielodzietnych to coś, co trudno sobie wyobrazić, jeśli sami nie byliśmy w takiej sytuacji. Każda osoba w rodzinie wymaga wyżywienia, higieny i ubrań. Do tego dochodzą wydatki z wiązane z wiekiem. Dzieci i młodzież szkolna potrzebują książek i przyborów szkolnych. Poza tym trzeba opłacić ubezpieczenie oraz ewentualne zabiegi medyczne, których nie pokrywa NFZ.

W takich rodzinach potrzeba bardzo dużo pieniędzy na to, żeby pokryć wszystkie potrzeby, a dodatkowe opłaty tylko utrudniają. Dlatego właśnie młodzież z takich rodzin bardzo często rozpoczyna pracę. Z jednej strony jest to dla nich okropne obciążenie, ale z drugiej często wychodzi im to na dobre. Dużo szybciej usamodzielniają się i dojrzewają niż ich rówieśnicy.

1 komentarz

Komentarze wyłączone.