Mieszkańcy Zamościa świętują na festynie integracyjnym

W mieście Zamość miłośnicy gier, zabaw i smacznej kuchni mieli okazję dołączyć do festynu integracyjnego. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez lokalne koło Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Mimo, że aura nie była najbardziej sprzyjająca, to frekwencja na wydarzeniu była wysoka.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną działa w Zamościu już od 30 lat, oferując wsparcie rodzicom i opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach swojej działalności, stowarzyszenie zorganizowało integracyjny festyn w miejscowości Bródka. Podczas tego wydarzenia, osoby pod opieką stowarzyszenia miały szanse spotkać się ze swoimi rodzinami oraz młodymi zawodnikami klubu sportowego Hetman Zamość.

Celem festynu było przede wszystkim integracja, a także zebranie środków finansowych na działalność stowarzyszenia, które jest jednym z dwóch takich organizacji działających w Zamościu. Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na różne cele – część posłuży do wyposażenia mieszkań treningowych, część na sprzęt dla ośrodka, a także na remont budynku przy ulicy Orlicz-Dreszera.