PGNiG Obrót Detaliczny zapewnia wsparcie finansowe dla zamojskich mieszkańców podczas modernizacji systemów grzewczych

Mieszkańcy miasta Zamość, którzy pragną dokonać wymiany swojego obecnego źródła ciepła, mają możliwość skorzystania nie tylko z dofinansowania za pośrednictwem programu „Czyste Powietrze”, ale też dzięki funduszom udostępnionym przez PGNiG S.A.

Spółka wyjaśnia, że jej program dofinansowań skierowany jest do konsumentów, którzy mieszczą się w jednorodzinnych lub innych typach budynków mieszkalnych. Kryterium zakwalifikowania do programu jest zakup paliwa lub energii na własne potrzeby. Ten program służy do modernizacji urządzeń grzewczych oraz systemów dostarczających ciepłą wodę użytkową.

Pod nazwą „Wymień źródło ciepła – skorzystaj z dofinansowania od PGNiG Obrót Detaliczny”, firma umożliwia zamojskim mieszkańcom zastosowanie ekologicznych i bardziej ekonomicznych metod ogrzewania. Program wsparcia finansowego oferowany przez PGNiG Obrót Detaliczny obejmuje wymianę przestarzałych systemów grzewczych opartych na stałych paliwach i gazach na nowoczesne urządzenia zasilane gazem ziemnym lub prądem elektrycznym.

Aby skorzystać z dofinansowania, którego kwota może wynieść aż 4 tysiące złotych, konieczne jest wymiana obecnego systemu grzewczego na nowy kondensacyjny kocioł gazowy lub pompę ciepła. Zmiany te powinny zostać przeprowadzone do końca 2024 roku.