Pierwsza dama odwiedziła Zamość i Białobrzegi

Dnia 8 lutego Agata Kornhauser-Duda wybrała się do Rodzinnego Domu. Chodzi o inicjatywę, którą rozpoczęło Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych „Krok z Krokiem. Warto wspomnieć, że ta organizacja działa już od 30 lat i prowadzi bardzo ważne działania w kierunku niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Tego samego dnia prezydentowa odwiedziła Białobrzegi. Tam spotkała się z ukraińskimi uchodźcami, którzy otrzymują pomoc w lokalnej placówce zarządzanej przez stowarzyszenie.

Symboliczna rola pierwszej damy

Prezydentowa zawsze była ważną postacią pod względem reprezentacyjnym. Nierzadko pierwsze damy brały udział w wielu ważnych akcjach charytatywnych oraz próbowały godzić ze sobą zwaśnione środowiska. Na naszym polskim podwórku lubianymi pierwszymi damami były Jolanta Kwaśniewska i Danuta Wałęsa. Amerykanie zaś bardzo cenili sobie Jackie Kennedy czy Michelle Obamę.