Plan autonomicznego tramwaju w Zamościu zawieszony po nieudanym przetargu

Idea stworzenia autonomicznej linii tramwajowej w Zamościu, która zyskała duże zainteresowanie w branży w ubiegłym roku, została na razie zawieszona. Pomimo początkowego entuzjazmu, miasto nie podjęło żadnych działań po tym, jak przetarg na analizę możliwości budowy takiej linii zakończył się niepowodzeniem.

Zamość, miasto znane ze swojego pionierskiego podejścia do technologii, planowało zlecić wykonanie badania dotyczącego wprowadzenia komunikacji tramwajowej. Wytyczono trasę przez ulice Hrubieszowską, Wyszyńskiego, Peowiaków, Sadową, Dzieci Zamojszczyzny i Szczebrzeską. Miasto motywowało swoje decyzje chęcią korzystania z obecnie dostępnych hojnych dotacji na transport publiczny o zerowej emisji. Dodatkowo, liczyło na to, że autonomiczna komunikacja tramwajowa przyniesie oszczędności w eksploatacji.

Niestety, przetarg ogłoszony przez miasto nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Mimo iż zgłosiły się trzy firmy, wszystkie zaproponowane koszty były wyższe niż budżet, który miasto przeznaczyło na realizację projektu. Zamość ustalił budżet na poziomie 50 tys. zł, a różnica do najtańszej oferty wynosiła 29 tys. zł. Miasto uznało, że nie jest w stanie zwiększyć planowanego budżetu.

Obecnie sytuacja nie wydaje się zmierzać w kierunku wznowienia projektu. Odpowiedź samorządu na pytania dotyczące przyszłości inicjatywy sugeruje, że działania w tej sprawie nie były podejmowane od wakacji 2023 roku. „Na dzień dzisiejszy temat opracowania dokumentacji, jak i budowy linii tramwajowej w Zamościu jest zawieszony” – informuje Urząd Miasta w Zamościu.