Politechnika Lubelska zaangażowana w międzynarodowy projekt dotyczący efektywności energetycznej zabytkowych miast

Marzenia o starożytnym mieście Zamość, które działa niemal bez konsumpcji energii, stają się coraz bardziej realistyczne. Jest to możliwe dzięki globalnemu przedsięwzięciu, a Politechnika Lubelska odgrywa w nim kluczową rolę.

Dedykowany zespół badawczy składający się ze specjalistów z czterech różnych krajów skupia swoje wysiłki na opracowaniu innowacyjnych sposobów poprawy efektywności energetycznej historycznych części Zamościa, Karlovca i Palmanove. Wybór tych lokalizacji nie jest przypadkowy – wszystkie te miasta, z Zamościem i Palmanovą uwzględnionymi na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, są wyjątkowo cenne ze względu na swoją bogatą historię i architekturę. Niemniej jednak, mają też swoje wyzwania – trudno jest efektywnie ogrzać stare kamienice.

Kierujący projektem, prof. Bogusław Szmygin z Katedry Konserwacji Zabytków na Politechnice Lubelskiej, podkreśla, że w Europie Środkowej ponad 80% energii zużywanej w budynkach domowych jest przeznaczane na ogrzewanie. Jak zauważa profesor, historyczne centra takich starożytnych miast są szczególnie trudne do zarządzania. Budynki te posiadają przestarzałe parametry, co skutkuje tym, że często nie jest możliwe osiągnięcie odpowiedniego komfortu termicznego w pomieszczeniach. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie termomodernizacji tych historycznych budynków mieszkalnych, zarówno dla ochrony środowiska, jak i zapewnienia odpowiedniego standardu życia dla ich mieszkańców.

Obecnie naukowcy pracują nad opracowaniem cyfrowych map tych historycznych centrów. Pierwsza taka mapa została już wykonana dla Zamościa. Jak mówi dr inż. Kamila Boguszewska z Katedry Konserwacji Zabytków, do jej stworzenia użyto dwóch tysięcy zdjęć wykonanych za pomocą drona oraz 45 skanów. Intensywne obliczenia trwały 5 dni.