Poszukiwany inwestor do renowacji historycznego pałacu Zamoyskiego w Zamościu

Zamość, zaliczany do czołowych ośrodków kulturalnych i turystycznych województwa lubelskiego, słynie przede wszystkim z unikalnej kompozycji architektonicznej Starego Miasta. Ze względu na swój renesansowy charakter, miasto to często określane jest mianem „perły renesansu”. W 1992 roku, Stare Miasto w Zamościu miało zaszczyt być wpisane na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. W jego zachodniej części ulokowany jest historyczny pałac Jana Zamoyskiego.

Pałac Zamoyskich, choć piękny, niestety stracił swój dawny blask na skutek licznych przebudów, które przechodził przez wieki. Obecnie nie prezentuje się tak okazałe jak niegdyś, co jest powodem poszukiwań miasta dla inwestora. Ratusz Zamościa chce znaleźć osobę lub firmę, która podjęłaby się zadania renowacji tego zabytkowego obiektu. Dzięki temu pałac mógłby odzyskać swoje dawne piękno i stać się jednym z najważniejszych punktów na turystycznej mapie miasta.