Śmierć Piotra Łachno, pełniącego obowiązki dyrektora schroniska dla zwierząt bezdomnych w Zamościu i działacza społecznego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Piotra Łachno, który przez wiele lat zasłużenie pełnił funkcję kierownika schroniska dla zwierząt pozbawionych domu w Zamościu. Był on również aktywnym społecznikiem. Odszedł w wieku 61 lat.

Ceremonia pogrzebowa zostanie przeprowadzona w sobotę, 20 kwietnia. Mszę św. w jego intencji odprawi się w kościele w miejscowości Sitaniec o godzinie 12. Po zakończeniu nabożeństwa, urna zawierająca prochy zmarłego, pod eskortą motocyklistów z Zamojskiej Grupy Motocyklowej, której Piotr Łachno był członkiem, zostanie przetransportowana na cmentarz miejski w Zamościu.