Dynamiczny rozwój infrastruktury Akademii Zamojskiej

Ostatnie działania Akademii Zamojskiej świadczą o jej dynamicznym rozwoju, który objawia się nie tylko w kwestii powstawania nowych kierunków studiów, ale również w modernizacji obiektów dydaktycznych. Ta renomowana uczelnia zainwestowała bowiem znaczne środki w rozbudowę i unowocześnienie swoich budynków. Szczególnie godne uwagi jest oficjalne otwarcie nowego skrzydła budynku przy ulicy Zamoyskiego 64, które miało miejsce 20 marca bieżącego roku.

Wojciech Adamczyk, kanclerz Akademii Zamojskiej, podkreśla, że uczelnia koncentruje się na zapewnieniu jak najbardziej komfortowych warunków nauki dla swoich studentów. Pragnie też dać im możliwość rozwijania własnych talentów naukowych. Uczelnia aktywnie korzysta z różnorodnych programów i projektów, by maksymalnie ułatwić dostęp do obiektów akademickich dla osób z niepełnosprawnościami i dać wszystkim równe szanse na zdobycie wykształcenia.

Studenci Akademii Zamojskiej mogą już cieszyć się zajęciami w nowo wybudowanym skrzydle budynku przy ulicy Zamoyskiego 64. To właśnie tam znajduje się teraz nowoczesna, przestronna i klimatyzowana aula z 200 miejscami siedzącymi. Aula jest wyposażona w projektor multimedialny oraz system nagłośnienia i mobilny zestaw do wideokonferencji. Całkowita powierzchnia dobudowanej części wynosi 380 metrów kwadratowych. Koszt tej inwestycji sięgnął ponad 5 milionów złotych, przy czym 2,7 miliona złotych pochodziło z dotacji z resortu nauki.