Podatek radnych w Zamościu i okolicach: Aktualne stawki i zmiany

W obecnej sytuacji, miasto Zamość nie planuje wprowadzać jakichkolwiek podwyżek diet dla swoich radnych. Sytuacja jest jednak inna w niektórych gminach powiatu zamojskiego, gdzie radni już zatwierdzili podwyżki. Podjęliśmy próbę zbadania, które gminy oferują najwyższe diety, a które najmniejsze. Równocześnie, przyglądaliśmy się wynagrodzeniom osób pełniących funkcje wójtów i burmistrzów.

W mieście Zamość, dieta radnego utrzymuje się na niezmienionym poziomie, taki jak w poprzedniej kadencji. Aktualna stawka diety dla radnego wynosi 1 400 zł. W przypadku Przewodniczącego Rady Miasta, miesięczne wynagrodzenie wynosi 2 000 zł. Wiceprzewodniczący otrzymuje co miesiąc 1 700 zł, natomiast przewodniczący komisji stałych mogą liczyć na 1 550 zł miesięcznie. Jak na razie, nie ma żadnych oznak, że w najbliższym czasie te stawki mogłyby ulec zmianie.